slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
Strojárke výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení sú vyrábané podľa požiadaviek zákazníka a protokolárne odovzdávané. Opakovane vyrábané výrobky (oceľ, hliník, mosadz) sú zušľachtené, cementované a kalené (aj povrchovo) v ochrannej atmosfére s povrchovou úpravou fosfátovaním, zinkovaním a eloxovaním podľa príslušných noriem DIN, ISO.

Výrobky sa delia z hľadiska funkčnosti na tri hlavné skupiny. Prvú skupinu tvoria výrobky slúžiace ako medzičlánok brzdových systémov (dorazy, prstence, podložky, čapy), druhú skupinu tvoria súčiastky prenášajúce krútiaci moment a poslednú skupinu tvoria časti hydraulických rozvádzačov.
aut02 aut03 aut04 nastroje02 nastroje02 nastroje02