slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Strojárske výrobky pre automobilový priemysel
VUNAR Product, a.s. vyrába prípravky pre automobilový priemysel na základe požiadavky zákazníka resp. dodanej dokumentácie. Ide napr. o zvarovacie, polohovacie, kontrolné a meracie prípravky pre výrobu a montáž vozidiel. Prípravky VUNAR Product, a.s. sú zameriavané predovšetkým pre vytvorenie podmienok výroby jednotlivých dielcov, montáže podskupín a skupín, celkovej montáže a protokolárneho zamerania dielcov a zmontovaných celkov.
Zvarovacie prípravky
Upínacie prípravky
Meracie prípravky
aut01 aut02 aut03 aut04 nastroje01 nastroje02