slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Politika kvality VUNAR Product a. s.
Politika kvality vyplýva zo strategického zámeru a prehlásenia vrcholového manažmentu, že VUNAR Product, a. s.
 
je spoľahlivým partnerom s tradíciou
pre strojársku budúcnosť.
 
Naša spoľahlivosť vyplýva z odbornosti, ochoty a kompetentnosti našich spolupracovníkov a zo systému manažérstva kvality.
V záujme udržania dobrého mena, spoľahlivosti a spokojnosti:
  • Máme vybudovaný systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2000 a zaväzujeme sa neustále zlepšovať efektívnosť jeho procesov.
  • Staráme sa o svojich spolupracovníkov, poskytujeme istoty zamestnania, neustále zlepšujeme pracovné a sociálne podmienky a bezpečnosť pri práci.
  • Staráme sa o pochopenie potrieb a očakávaní našich zákazníkov, o splnenie ich požadaviek a neustále zvyšovanie ich spokojnosti.
  • Rozvíjame stabilné a vzájomné výhodné partnerské a obchodné vzťahy s dodávateľmi, organizáciami, obyvateľmi v regióne a staráme sa o zlepšovanie mena našej organizácie.
  • Staráme sa o neustály rozvoj a zvyšovanie spokojnosti vlastníkov.
Vedenie VUNAR Product, a.s. sa zaväzuje neustále zlepšovať systém kvality a efektívnosť
jeho procesu, preto pravidelne preskúmava systém manažérstva kvality.
Zmocnencom pre systém manažérstva kvality je výkonný riaditeľ.
 
Politika kvality bola vyhlásená na Zhromaždení zamestnancov VUNAR Product, a. s. dňa 17. 3. 2008.
aut01