slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Technológia
Vo VUNAR Product, a.s. sa pre konštrukčné riešenia používa UNIGRAPHICS NX, ktorý patrí medzi vedúce softwarové riešenia v oblasti CAD/CAM/CAE a slúži k modelovaniu, kresleniu a programovaniu dát pre NC obrábacie stroje.

Unigraphics NX ďalej umožňuje spoluprácu s inými CAD systémami ako sú napr. Autocad, SolidEdge či Catia, čo štandardne využívame na prenos údajov medzi akciovou spoločnosťou a zákazníkmi.

Tvorba technológie a technologických postupov je podporovaná softwarovým balíkom SYSKLASS, ktorý podporuje tvorbu databáz na základe tvarovej podobnosti produktov.
strojový park
aut01 aut02 aut03 aut04 nastroje01 nastroje02