slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Služby
VUNAR Product a.s. Nové Zámky je skúseným poskytovateľom služieb pre strojársky priemysel. Nosnou činnosťou v oblasti služieb je tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére, ktoré sa vykonáva na vysokovýkonnej kaliacej linke DEGUSSA. VUNAR Product a.s. ponúka aj ďalšie doplnkové služby ako sú kalibrácia meradiel a uhoľníkov, meranie súradnicovým meracím strojom 3D CNC Wenzel, delenie materiálu CNC pílou.

tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnosť