slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Strojový park
Pre výrobné účely má VUNAR Product a.s. k dispozícii:
 
  • sústruhy, NC sústruhy,
  • frézky, NC frézky,
  • NC obrábacie centrá,
  • vŕtacie a vyvrtávacie stroje,
  • brúsky na plocho a na guľato,
  • elektroerozívne stroje: hĺbiaci stroj a drôtovú rezačku,
  • vstrekovacie lisy rady CS.

1. Názov a typ stroja:
Konzolová frézka so súvislým číslicovým riadením FGS 40 CNC
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 400 x 1120 mm
Pozdĺžny pohyb stola os - X: 900 mm
Priečny pohyb vreteníka os - Y: 400 mm
Zvislý pohyb stola os - Z: 450 mm
Maximálna hmotnosť obrobku: 600 kg
Počet riadených osí / súčasne: 3 / 2

2. Názov a typ stroja:
Obrábacie centrum MK - 500 NC
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 500 x 500 mm
Pozdĺžny pohyb stola os - X: 600 mm
Priečny pohyb stola os - Y: 500 mm
Zvislý pohyb stola os - Z: 450 mm
Max. hmotnosť obrobku: 300 kg
Počet riadených osí / súčasne: 4 / 2
Otočenie stola / delenie: 360° / 1°

3. Názov a typ stroja:
Frézka konzolová FGS 25/32
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 320 x 1000mm
Pozdĺžny pohyb stola os - X: 720 mm
Priečny pohyb vreteníka os - Y: 360 mm
Zvislý pohyb stola os - Z: 420 mm
Maximálna hmotnosť obrobku: 450 kg

4. Názov a typ stroja:
Frézka FGU 32
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 320 x 1250mm
Pozdĺžny pohyb stola os - X: 850 mm
Priečny pohyb stola os - Y: 275 mm
Zvislý pohyb stola os - Z: 420 mm
Maximálna hmotnosť obrobku: 300 kg
Natočenie pracovného stola: ± 45°

5. Názov a typ stroja:
Univerzálna frézka MH 800
 
Technické parametre:
Upínacia plocha stola: 427 x 500 x 1050

6. Názov a typ stroja:
Súradnicová vyvrtávačka 2E440A
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 710 x 400 mm
Max. priemer vŕtania do ocele: 25 mm
Max. priemer vyvŕtavania: 250 mm

7. Názov a typ stroja:
Frézka zvislá FCQV 63 NC
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 630 x 2200 mm
Pozdĺžny pohyb stola os - X: 1500 mm
Priečny pohyb stola os - Y: 630 mm
Zvislý pohyb vreteníka os - Z: 630 mm
Maximálna hmotnosť obrobku: 2000 kg
Vzdialenosť čela vretena od upínacej plochy stola: 150 ÷ 780 mm

8. Názov a typ stroja:
Frézka nástrojárska FNGJ 32
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 510 x 370 mm
Vodorovný pozdĺžny pohyb stola: 600 mm
Priečny vodorovný pohyb vreteníka: 400 mm
Zvislý pohyb stola: 400 mm

9. Názov a typ stroja:
Univerzálna brúska na vnútorné brúsenie BDU 250 A
 
Technické parametre:
Min. priemer brúseného otvoru: 10 mm
Max. priemer brúseného otvoru: 250 mm
Max. dĺžka brúsenia: 250 mm
Max. obežný priemer: 400 mm
Max. obežný priemer bez krytu
a čelného brúsenia:
470 mm
Obežný priemer v podpere: 150 mm
Max. dĺžka brúseného obrobku: 600 mm

10. Názov a typ stroja:
Sústružnícky poloautomat SPT 16 NC
 
Technické parametre:
Max. priemer sústruženia: hriadeľ Ø 160 mm
  príruba Ø 200 mm
  tyč Ø 35 mm
Max. obežný priemer: Ø 340 mm
Max. dĺžka hriadeľovej súčasti: 500 mm
Max. dĺžka prírubovej súčasti: 120 mm
Max. hmotnosť obrobku: 50 kg

11. Názov a typ stroja:
Frézovací stroj FA 3 AU
 
Technické parametre:
Rozmer plochy stola: 300 x 1375 mm
Pozdĺžny pohyb stola: 890 mm
Priečny pohyb stola: 225 mm
Zvislý pohyb stola: 350 mm
Maximálna hmotnosť obrobku: 250 kg

12. Názov a typ stroja:
Frézovací stroj FA 3 AV
 
Technické parametre:
Rozmer plochy stola: 300 x 1375 mm
Pozdĺžny pohyb stola: 890 mm
Priečny pohyb stola: 275 mm
Zvislý pohyb stola: 400 mm
Maximálna hmotnosť obrobku: 250 kg

13. Názov a typ stroja:
Vodorovná vyvrtávačka a frézka SCHARMANN
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 950 x 1100 mm
Kolmý posuv stola: 1000 mm
Maximálna hmotnosť obrobku: 6000 kg

14. Názov a typ stroja:
Horizontálna súradnicová vyvrtávačka WXH 100 NC
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 1000 x 1120 mm
Zdvih stola os - X: 1200 mm
Zdvih stojana os - Y: 1000 mm
Zdvih vretenníka os - Z: 800 mm
Otočenie stola / delenie: 360° / 8"
Počet riadených osí / súčasne: 4 / 3
Maximálna hmotnosť obrobku: 3000 kg

15. Názov a typ stroja:
Elektroiskrová drôtová vyrezávačka FANUC TAPE CUT - MODEL 1
 
Technické parametre:
Max. rozmer obrobku : 650 x 450 x 100 mm
Max. hmotnosť obrobku: 300 kg
Max posunutie v smere osi x: 320 mm
                                  osi y: 500 mm
Priemer drôtu: 0,05 ÷ 0,25
Max. rýchlosť stola: 360 mm/min

16. Názov a typ stroja:
Brúska rovinná zvislá BRV 30
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: šírka x dĺžka
300 x 1000/1500 mm
Max. rozmer obrobku : šírka x dĺžka x výška
300 x 1000/1500 x 500 mm
Max. hmotnosť obrobku: pri 1000/440 kg
(stôl bez magnetických upínačov) pri 1500/685 kg
Max. hmotnosť obrobku: pri 1000/260 kg
(stôl s magnetickými upínačmi) pri 1500/430 kg

17. Názov a typ stroja:
Brúska hrotová univerzálna 2 Ud / 750
 
Technické parametre:
Obežný priemer: 290 mm
Vzdialenosť hrotov: 750 mm
Obežný priemer v otvorenej opierke: 70 mm
Obežný priemer v zatvorenej opierke: 70 mm
Natočenie unášacieho vretenníka: + 90°
Natočenie brúsiaceho vretenníka: - 45°
Max. hmotnosť obrobku: 50 kp

18. Názov a typ stroja:
Konzolová frézka FD 32 V
 
Technické parametre:
Rozmer plochy stola: 450 x 1400 mm
Pozdĺžny pohyb stola: 1000/1050 mm
Priečny pohyb stola: 320/340 mm
Zvislý pohyb stola: 450/460 mm
Maximálna hmotnosť obrobku: 800 kg

19. Názov a typ stroja:
Frézovacie centrum MAZAK H15
 
Technické parametre:
Rozmer pracovnej plochy stola: 1900 x 450 mm
Upínacia plocha magnetického stola: 1500 x 450 mm
Priečny posuv stola - X: 914 mm
Hlava - vertikálny posuv - Y: 762 mm
Horizontálny posuv stola - Z: 635 mm
Vzdialenosť stredu vretena
od povrchu palety:
51 ÷ 762 mm
Vzdialenosť konca vretena
od stredu palety:
203 ÷ 838 mm
Koniec vretena - dutina: ISO 50
Maximálna hmotnosť obrobku: 1000 kg

20. Názov a typ stroja:
Hĺbička MAKINO
 
Technické parametre:
Upínacia plocha stola 550 x 750 mm
Celkový pohyb vretena: 400 x 600 mm
Vertikálny pohyb vretena: 250 mm
Max. váha elektródy: 5 kg

21. Názov a typ stroja:
Rovinná brúska ELB Optimal 15 NC - K
 
Technické parametre:
Zdvih stola - os X: 100 - 1575 mm
Zdvih zvisle - os Y: 200 mm
Automatický prísun os - Z: 470 mm
Upínacia plocha stola: 1900 x 450 mm
Posuv: 1,2 m . min.-1

22. Názov a typ stroja:
Horizontálny vŕtací a frézovací stroj H 80 A
 
Technické parametre:
Veľkosť upínacieho stola: 900 x 1120 mm
Max. zaťaženie: 2400 kg
Priečny pohyb stola: 1000 mm
Pozdĺžny pohyb stola v priečnej polohe: 1100 mm
Pozdĺžny pohyb stola v pozdĺžnej polohe: 1000 mm
Min. a max. výška vretena nad stolom: 0 - 900 mm

23. Názov a typ stroja:
Horizontálny vŕtací a frézovací stroj W 9
 
Technické parametre:
Veľkosť upínacieho stola: 1000 x 1120 mm
Max. zaťaženie: 2400 kg
Výška vretena: 710 mm
Vzdialenosť osi vretena
od pracovného stola (max.):
1120 mm
Otočenie stola: 360°
Priečny pohyb stola: 1000 mm (1250 mm)
Pozdĺžny pohyb stola: 800 mm (1400 mm)

24. Názov a typ stroja:
Povlakovacie zariadenie TINA 900 - H1
 
Technické parametre:
Obsah priestoru: tri taniere o 350 mm
Zaťaženie: každý tanier po 10 kg
Povlakovaná vrstva: 0,005 m
Typ povlaku: spojovacia látka TiN - Iónový povlak

25. Názov a typ stroja:
Zariadenie DEGUSSA na tepelné spracovanie ocelí v ochrannej atmosfér
 
Technické parametre:
Rozmery dielcov: 690 x 990 x 600 mm
Max. hmotnosť vsádzky: 600 kg
(vrátane roštu a polohovacích elementov)

26. Názov a typ stroja:
SV 18 RA, SV 18 RB, SV 18 RD
 
Technické parametre:
Obežný priemer nad plochami lôžok: 380 mm
Vzdialenosť špičiek: 750 mm
Točná dĺžka
pri použití kužeľového pravítka:
350 mm
Obežný priemer nad suportom: 217 mm
Max. priemer sústruženia
v pohyblivej opierke:
100 mm
Max. hmotnosť obrábanej súčiastky: 300 kg

27. Názov a typ stroja:
Súradnicový vŕtací stroj 24 K 40 SF 4 - 01
 
Technické parametre:
Veľkosť upínacieho stola: 400 x 800 mm
Pracovný rozsah os X: 640 mm
                         os Y: 400 mm
                         os Z: 500 mm
Zaťaženie stola: 800 kg
Vzdialenosť čela vretena
od pracovnej plochy stola
max: 630 mm
min: 130 mm

28. Názov a typ stroja:
Obrábacie centrum Dugard Eagle 600E
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 762 x 363,50 mm
Pozdĺžny pohyb stola os X: 355 mm
Priečny pohyb stola os Y: 610 mm
Zvislý pohyb stola os Z: 520 mm


29. Názov a typ stroja:
Obrábacie centrum Dugard Eagle 1000VMC
 
Technické parametre:
Rozmer upínacej plochy stola: 762 x 363,50 mm
Pozdĺžny pohyb stola os X: 1020 mm
Priečny pohyb stola os Y: 510 mm
Zvislý pohyb stola os Z: 510 mm