slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Výrobky
VUNAR Product, a.s. Nové Zámky sa zaoberá vývojom a výrobou progresívnych strojárskych výrobkov. Prípravky pre automobilový priemysel sa stali nosnou činnosťou akciovej spoločnosti po nadviazaní spolupráce s Volkswagen Slovakia a.s. a AUDI Ingolstadt.

VUNAR Product, a.s. ďalej ponúka široký sortiment nástrojov pre vŕtanie, frézovanie a sústruženie, upínacie prípravky a systémy. Kvalita všetkých výrobkov je garantovaná implementovaným systémom kvality podľa normy ISO 9001:2000.

Výrobný program akciovej spoločnosti charakterizujú:
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
aut01 aut02 aut03 aut04 nastroje01 nastroje02