slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Sínusový stôl 310 x 680 mm
Účel:

Sínusový stôl je určený pre brúsenie veľkých rovinných plôch pod uhlom buď s priamym upínaním na stôl, alebo cez magnet napríklad NAREX, typ 20 / 60 so zaistením polohy.

Popis konštrukcie:

Princíp fungovania je podobný ako u bežných sínusových stoloch. Uhol sklonu upínacej plochy je nastavený pomocou rovnobežných mierok podľa bežne používaných tabuliek. Obrobok sa upína na upínaciu plochu sínusového stola buď mechanickými úpinkami, alebo využitím T- drážok, alebo na magnet, ktorý sa mechanicky upevní na pracovnú plochu. Masívna konštrukcia sínusového stola umožňuje variabilnosť, t.j. vymeniteľnosť pracovnej dosky podľa potrieb užívateľa. Spoľahlivé nastavenie obrobkov pod uhlom je zaistené zovretím otočného čapu stola pomocou zverných objímok.

Výhody riešenia:

Až do realizácie uvedeného riešenia sa na trhu nenachádzal sínusový stôl, ktorý by umožňoval brúsenie veľkých rovinných plôch pod uhlom. Použitím tohto stola sa znížia náklady a skráti sa čas na výrobu, v dôsledku odbúrania potreby výroby špeciálnych podložiek vhodných len pre daný uhol. Riešenie sínusového stola vyplynulo z požiadaviek pri výrobe veľkých vstrekovacích foriem.
aut01