slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
Tepelné spracovanie je vykonávané na kaliacej linke DEGUSSA, ktorá má nasledovné parametre:
 
Žíhacia pec: GKUQrg 70/65/110
Typ pece:
Rozmery pece - vonkajšie:
Šírka: 2800 mm
Dĺžka: 5300 mm
Výška: 3700 mm
Rozmery pece - komora: 800 x 1200 x 700 mm
Vyhrievanie komory: zemným plynom
Menovitá teplota: 1000°C
Atmosféra pece: ENDO plyn alebo dusík
Olejový kúpeľ: cca 3500 litrov
 
Pec GKUQrg 70/65/110 umožňuje robiť nasledovné druhy chemicko-tepelného a tepelného spracovania:
 
  • normalizačné žíhanie
  • cementovanie bez kalenia, alebo s kalením do oleja
  • kalenie z kaliacich teplôt max. 1000°C do oleja, alebo do ENDO atmosféry
Všetky spôsoby tepelného spracovania je možné robiť v atmosfére ENDO plynu, alebo dusíka.
 
Popúšťacia pec:
Typ pece: GKU-D 70/65/110
Rozmery pece - vonkajšie:
Šírka: 2420 mm
Dĺžka: 2750 mm
Výška: 3755 mm
Výkon: 70 kW
Popúšťacia teplota: max. 700°C
 
Popúšťacia pec GKU-D 70/65/110 umožňuje vykonávať nasledovné druhy tepelného spracovania:
 
  • popúšťanie z nízkych a vysokých teplôt
  • žíhanie na odstránenie vnútorných pnutí
  • žíhanie na mäkko v ochrannej atmosfére
Operácie je možné vykonávať v atmosfére dusíka.
 
Vsádzka a rošty:
Šírka: 700 mm
Výška: 50 mm
Dĺžka: 1100 mm
Výška vsádzky nad roštom: do 600 mm
Hmotnosť vsádzky: do 500 kg
aut01