slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Meracie prípravky
Meracie prípravky sa vyrábajú na základe požiadaviek zákazníkov, podľa obdržanej výkresovej dokumentácie, alebo výkresové dokumentácie sa navrhujú v konštrukčnej kancelárii akciovej spoločnosti. Meracie prípravky sa vyrábajú s presnosťou 0,01 mm. Ako príklad možno udať prípravok napr. na meranie presnosti výroby prevodových skríň, čapov a hriadeľov.
aut01 aut01