slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Upínacie sústavy a systémy
VUNAR Product, a.s. ponúka progresívne upínacie sústavy a súbory prípravkov pre NC stroje a obrábacie centrá. Stavebnicové upínacie systémy sú účinným zdrojom zvyšovania efektivity výroby zásluhou vysokého stupňa ich typizácie a unifikácie ktorý je podmienený univerzálnosťou konštrukcie a pružnosťou reagovania na meniace sa podmienky upínania.

Nezanedbateľné sú aj sekundárne prínosy upínacích sústav prejavujúce sa vo sfére organizácie práce, skladovania, údržby a technickej prípravy výroby, umožňujúce znižovanie celkových výrobných nákladov a zníženie času nábehu výroby. VUNAR Product, a.s. je taktiež producentom upínacích stolov pre brúsenie veľkých rovinných plôch pod uhlom tzv. sínusový stôl.
Stavebnicové upínacie sústavy
Sínusový stôl 310 x 680 mm
aut01 aut02 aut03 aut04