slovenskýanglickýdeutsch
strojárske výrobky pre automobilový priemysel
nástroje pre vŕtanie, frézovanie, sústruženie
strojárske výrobky pre brzdové systémy dopravných zariadení
upínacie sústavy a systémy
tepelné spracovanie nástrojových ocelí v ochrannej atmosfére
metrologická činnost
strojový park
Profil
VUNAR Product, a.s. bola založená v roku 2004. Nadviazala na činnosť VUNAR, a.s. v oblasti výroby kontrolných, meracích, polohovacích prípravkov pre automobilový priemysel a na činnosť Výskumného ústavu náradia „VUNAR“, ktorý zabezpečoval výskum a vývoj nástrojov a náradia pre potreby strojárskeho priemyslu už od roku 1968..
Sídlo spoločnosti:
Sídlom spoločnosti je Nové Zámky, mesto s vyše 45.000 obyvateľmi, 100 km od Bratislavy, 150 km od Viedne a 120 km od Budapešti. Mesto má dobré cestné i železničné prístupové komunikácie.
Nosný program:
Vývoj a výroba strojárskych výrobkov a služby.
Počet zamestnancov:
30
profil